Shrimp Shack
Discover

SHRIMP SHACK MENU

Jumbo Shrimp

Jumbo Shrimp

Regular 6 pcs 43 SR
Double it 12 pcs 75 SR
Feast 18 pcs 109 SR
Peeled medium shrimp

Peeled medium shrimp

Regular 9 pcs 43 SR
Double it 18 pcs 75 SR
Feast 27 pcs 109 SR
Crab

Crab

Regular 3 pcs 39 SR
Double it 6 pcs 65 SR
Feast 9 pcs 99 SR
Lobster

Lobster

Regular 1 pcs 105 SR
Double it 2 pcs 189 SR
Feast 3 pcs 269 SR
Medium Shrimp

Medium Shrimp

Regular 9 pcs 39 SR
Double it 18 pcs 65 SR
Feast 27 pcs 99 SR

Shack Mix

Medium Shrimps, Crab, Mussels

Regular 109 SR

Mussels

Regular 15 pcs 43 SR
Double it 30 pcs 75 SR
Feast 45 pcs 109 SR

Cajun

Lemon Pepper

Garlic Butter

Shrimp Shack Mix

Add 4 SR

Crema Rosa

Add 4 SR

Crema Dijon

Add 4 SR

Thai Curry

Mild

Medium

Burns

Calamari

Calamari Basket

Snack
w/o fries
8 pcs 19 SR
Meal
w fries
16 pcs 35 SR
 Shrimp Basket

Shrimp Basket

Snack
w/o fries
5 pcs 22 SR
Meal
w fries
10 pcs 43 SR

Hamour Basket

Meal
w fries
3 pcs 43 SR

Dynamite Sauce

Special Sauce

Ranch Sauce

Buffalo

Tahini

Peanut & Honey

French Fries

French Fries

Add extra french fries 8 SR
Cajun Fries

Cajun Fries

Add extra cajun fries 9 SR

Rice

Add extra rice 7 SR

Corn

Add extra corn 6 SR

Shack Rice

Add extra shack rice 9 SR

Soft Drinks

Add extra soft drinks 8 SR

Mineral Water

Add extra mineral water 2 SR

Fresh Juice

Add extra fresh juice 9 SR

Ice Tea

Add extra ice tea 7 SR
Fried Shrimp w/o Fries

Fried Shrimp w/o Fries

Served with sauce of your choice

Single 17 SR
Double it 32 SR
Boiled Shrimp w/o Fries

Boiled Shrimp w/o Fries

Served with sauce of your choice

Single 17 SR
Double it 32 SR

Hamour Roll Fried w/o Fries

Served with Tartar sauce

Single 23 SR
Double it 43 SR
× Picture

Subscribe to our newsletter

Check how all the dishes are cooked today!